Wynalazek radiotelegrafu cz. 39

Autor: | Opublikowane w Radiotelegraf Tagi: 1 Comment

Bardziej jest używanym kondensator o zmiennej pojemności, czyli jak się powszechnie nazywa obrotowy. Składa się on z ułożonych na wspólnej osi płytek metalowych półkolistego kształtu z których jedne (na przemian) są stale utwierdzone, drugie zaś obracalne, tworząc w ten sposób dwa układy, między sobą nie jako zazębione, którymi za pomocą gałki możemy regulować jego pojemność. Gdy ruchomy układ płytek pokryje się a raczej schowa się w stały układ płytek pojemności kondensatora będzie największą. Dielektrykiem tz. izolatorem w kondensatorze obrotowym jest powietrze.

Kondensator obrotowy, (jedna z najważniejszych części składowych w każdym odbiorniku), przedstawia dla każdego radioamatora, który buduje sam swoją stację, największe trudności pod względem wykonania. Dlatego jak z jednej strony można by nie zalecać budowania go własnymi siłami, gdyż ze względu trudności jakie on nastręcza, skonstruowany przez początkującego radioamatora może okazać tak wielkie braki i niedokładności, że uniemożliwi w ogóle jakikolwiek odbiór, to z drugiej strony, z precyzją i uwagą (przypuszczamy, że radioamator rozporządza potrzebnymi Kondensator obrotowy jest jednym z najważniejszych części każdego odbiornika. Ryciny nasze przedstawiają kondensator obrotowy widziany z góry i z dołu materiałami i narzędziami, tj. choćby małym warsztatem amatorskim) wykonany kondensator, może nieraz być o wiele lepszym niż niejeden tam w masowej fabrykacji sporządzony, jaki możemy nabyć w handlu.

Dlatego najlepszą drogą dla ambitnego radioamatora będzie droga pośrednia: zmontować go, kupując części składowe.

Comments
  1. Posted by Reklama