Wynalazek radiotelegrafu cz. 38

Autor: | Opublikowane w Radiotelegraf Tagi: 1 Comment

Obserwować to będziemy mogli na galwanometrze, Zachowanie się więc tego układu płyt tej niejako przeszkody dla prądu będzie elastycznej błony, którą byśmy umieścili w środku rury sikawki ogrodowej, Pod naciskiem prądu ładunek w układzie tych dwu płyt będzie się wahał tu i z powrotem podobnie jak elastyczna przegroda w wspomnianej rurze naszej sikawki pod. naciskiem tłoku ręką naszą w ruch wprowadzonego.

Kondensatory, polegające na tej zasadzie, włączone w obwody elektryczne, czynią w nich niejako przerwę i przeistaczają je wskutek tego z zamkniętych w otwarte. Przeszkody we właściwym znaczeniu tego wyrazu dla prądu nie stanowią. Opór ich (podobnie jak opór cewek) jest tylko pozorny.

Dawniej do ładowania elektryczności używano jako kondensatorów butelki lejdejskiej, obecnie w radiotechnice używają kondensatorów blokowych (stałych) lub częściej jeszcze obrotowych, to znaczy ze imienną pojemnością.

Kondensator blokowy składa się z szeregu płyt szklanych, przedzielonych cynkolią, jako dielektrykiem (izolatorem).

Comments
  1. Posted by Reklama