Wynalazek radiotelegrafu cz. 36

Autor: | Opublikowane w Radiotelegraf Tagi: 1 Comment

Oprócz tego zjawiska wzbudzenia czyli indukcji, która powstaje w obwodzie elektrycznym z chwilą, gdy w jego pobliżu wytworzą się lin je sił pola magnetycznego, bardzo ważną w radiotechnice właściwością przewodników elektrycznych jest samowzbudzenie czyli samoindukcja, polegająca na tern, że w chwili przerwania prądu tworzy się (nie tylko w przewodnikach sąsiednich) pewna elektromotoryczna siła w samym przewodniku, w którym prąd przerywamy. Porównywana trafnie z zjawiskiem bezwładności w mechanice, sprzeciwia się ona niejako przerwaniu prądu, chcąc go niejako utrwalić; jej prąd jest zgodny z prądem otwarcia a przeciwny prądowi zamknięcia w danym obwodzie. Siła elektromotoryczna samoindukcji zależy od właściwości przewodnika jak również od szybkości z jaką zmienia się prąd w przewodniku, wielkość jej w pierwszym rzędzie zależy od wielkości pierwotnego prądu, który w danym przewodniku krążył.

Właściwość samoindukcji jest bardzo ważnym zjawiskiem w radiotechnice. Dla prądów o wysokiej częstotliwości mała nawet samoindukcja stwarza bardzo poważną przeszkodę. Dlatego też w technice prądów o wysokiej częstotliwości używamy przeważnie cewek o bardzo małej ilości zwojów.

Comments
  1. Posted by Reklama