Wynalazek radiotelegrafu cz. 35

Autor: | Opublikowane w Radiotelegraf Tagi: 1 Comment

Lecz odwrotnie gdy jakąś rurkę z tektury owiniemy drutem izolowanym i w nią wetkniemy szybko sztabkę magnesu, spostrzeżemy, że w drucie płynie prąd elektryczny, o czym łatwo możemy się przekonać przez połączenie końców tego drutu z galwanonietrem. Prąd ten jest prądem wzbudzonym czyli indukowanym, Lecz gdy magnes pozostawimy w tej rurce, prąd zmaleje i zniknie w chwili zaś wyjmowania z niej magnesu, zauważymy znowu wychylenie się igiełki w galwanometrze, co świadczy o tern, że prąd elektryczny w zamkniętym przewodniku powstaje dzięki ruchowi magnesu w jego bliskości.

Na tym zjawisku polega cała „fabrykacja elektryczności, a więc generatory, dynamomaszyny etc.

Poruszamy magnesem w pobliżu zwojów drutów, przez me przepływa prąd, w druty te włączamy lampki elektryczne, więc mamy światło, lub włączając stosowne maszyny uzyskujemy siłę lub ciepło. A wygodna to rzecz, gdyż druty te mogą mieć bardzo wielką długość, więc możemy dostarczać tę energię elektryczną na wielkie odległości. Naturalnie, aby uzyskać bardzo mocne prądy, generatory i dynamomaszyny są wielkie, lecz konstrukcja ich polega na wyżej opisanej zasadzie.

Comments
  1. Posted by Reklama