Wynalazek radiotelegrafu cz. 34

Autor: | Opublikowane w Radiotelegraf Tagi: 1 Comment

Aby sobie to unaocznić, przedstawia się prąd zmienny graficznie w ten sposób, że po obu stronach linii prostej, poziomo narysowanej, przedstawiającej czas, wykreślamy krzywą falistą i jej części: górną nazywamy prądem zamknięcia a dolną prądem otwarcia.

Najważniejszą więc rzeczą byłoby wytwarzanie pierwotnego prądu zmiennego, to jest zbudowanie takiego przyrządu, który by pozwalał na jak najszybsze przerywanie prądu, dowiedzieliśmy się bowiem, że to ułatwia nam wzbudzenie prądu w obwodzie wtórnym i pozwala w ten sposób przenosić siłę elektryczną. Do tego celu w pierwszym rzędzie służą dynamomaszyny, które każdy z nas widział. Aby jednak zdać sobie sprawę z sposobu w jaki działa dynamo, zróbmy małe doświadczenie.

Jeżeli na sztabkę miękkiego żelaza nawiniemy izolowany drut, wtedy sztabka ta stanie się magnesem, z chwilą gdy przez zwoje drutu przepuścimy prąd elektryczny. Sztabkę taką nazywamy elektromagnesem. Zjawisko to nosi nazwę elektromagnetyzmu.

Comments
  1. Posted by Reklama