Wynalazek radiotelegrafu cz. 33

Autor: | Opublikowane w Radiotelegraf Tagi: 1 Comment

Aby zrozumieć na jakiem zjawisku polegają wahania prądu zmiennego, to jest jego istota, wróćmy na chwilę do naszego modelu z elektronami. Otóż z chwilą przerwania prądu w przewodniku Di elektrony w powietrzu podobnie jak nieszczepione z sobą wagony pchane przez lokomotywę, która nagle staje, toczą się dalej. Wskutek tego elektron T po drugiej stronie przewodnika znajduje się jeszcze chwileczkę w ruchu podczas gdy inne a więc i 7 już stanęły. On wiruje w

przeciwnym kierunku wskutek tego oddaje część swojej energii sąsiedniemu elektronowi w przewodniku D i ten wprowadza w ruch wszystkie w nim elektrony w takim samym kierunku. Przeciwne zjawisko będziemy mogli zaobserwować gdy na powrót zamkniemy obwód to jest pozwolimy prądowi elektrycznemu płynąć. W tej samej chwili elektron P posiadający (jako ostatni tj. najdalej od lokomotywy znajdujący się popchnięty wagon) najwięcej jeszcze energii na krótki moment wprawi w ruch o kierunku przeciwnym elektron w przewodniku D.

Jasno z tego wynika, że prąd w obwodzie indukowanym jest zmienny.

Comments
  1. Posted by Reklama