Wynalazek radiotelegrafu cz. 31

Autor: | Opublikowane w Radiotelegraf Tagi: 1 Comment

I znowu sięgnijmy do przykładów prostych, omal z codziennego życia zaczerpniętych.

Dla łatwiejszego zrozumienia tego zjawiska, wróćmy do pierwszego doświadczenia.

Gdy w doświadczeniu-z wahadłami, zrobimy zmianę polegającą na tern, że przesuniemy jedno z nich tak, aby jeden punkt zaczepu wahadła znajdował się w obrębie zawieszenia drugiego, spostrzeżemy, że współruch w drugim wahadle nastąpi bardzo szybko, gdyż energia jednego wahadła obecnie może przenosić się łatwiej na drugie dzięki sprzężeniu. Im ściślejsze będzie sprzężenie, tern łatwiejszy będzie rezonans.

Podobnie jak w mechanice, obserwować możemy zjawiska współbrzmienia i w elektryczności.

Wchodzą tu w grę elektryczne obwody drgań, które posiadają pojemność i samoindukcję. Zaczynają cne drgać dzięki wzbudzeniu drganiami tego samego okresu (jak w mechanice np. długości wahadła lub tonu) pochodzącymi od innego drgającego obwodu elektrycznego.

Comments
  1. Posted by Reklama