Wynalazek radiotelegrafu cz. 29

Autor: | Opublikowane w Radiotelegraf Tagi: 1 Comment

Zjawisko rezonansu jest tak ważne dla zrozumienia radiołączności, że należy mu poświęcić nieco więcej uwagi.

Co to jest rezonans, każdy sobie choć mniej więcej zdaje sprawę: przynajmniej wyraz z pewnością nie jest mu obcy.

Zacznijmy od małego doświadczenia, które każdy w domu może z łatwością zrobić. Na przeciągniętym od ściany do ściany w pokoju sznurze, zawieśmy dwa wahadła o równej długości i równym ciężarze. Jeżeli wprowadzimy w ruch pierwsze wahadło, to zauważymy, że i drugie zacznie się poruszać. I podczas, gdy wahania pierwszego wahadła będą maleć, drugie wahadło rozkołysze się na dobre. Z chwilą gdy pierwsze wahadło będzie już bez ruchu, wielkość wahań drugiego wahadła będzie największa. W tym miejscu zacznie ono oddawać część swojej energii pierwszemu i tak na przemian.

Lecz gdy skrócimy nitkę w jednym z wahadeł, to zjawisko współruchu ustanie,

W przykładzie powyższym, zaczerpniętym z dziedziny mechaniki, mieliśmy sposobność obserwować drgania bardzo powolne.

Lecz zróbmy doświadczenie podobne z innej dziedziny, gdzie drgania są tak szybkie, że oko ludzkie nie jest w stanie ich dojrzeć.

Comments
  1. Posted by Reklama