wycinka drzew Konstancin Archive

Wynalazek radiotelegrafu cz. 6

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeśli ktokolwiek słuchając w teatrze łub sali koncertowej muzyki marzył o tern, aby mógł posłuchać opery lub koncertu sam jeden, aby jemu tylko grali wirtuozi i śpiewali wielcy śpiewacy, ma tu jedyną sposobność do tego. Tutaj odbywa się koncert bez publiczności. Lecz koncertu tego może słuchać nie tysiąc, dwa tysiące, czy pięć tysięcy osób, to […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 17

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Drut, jest przewodnikiem przez który przepływa, prąd. Prąd, jak to wiemy, jest niczym innym jak masowym biegiem tych najmniejszych cząsteczek obarczonych ładunkiem elektryczności które nazywamy elektronami. Lecz takimi samymi elektronami jest wypełnione powietrze, a więc i przestrzeń dzieląca drut, od drugiego przewodnika. Otóż z powodu posuwania się elektronów w przewodniku w kierunku strzałki, sąsiedni elektron, […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 11

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Wiedzieliśmy, że pierwiastki jak np. miedź, siarka, etc, składają się z tych niedających się już więcej podzielić cząstek. Dzisiaj już wiemy, że atomy nie są to ostatecznie niepodzielne cząsteczki. Nauki ścisłe, chemia, spektroskopia, stwierdzają to w sposób jasny i niezbity. Jeśli Faraday zdołał otrzymać blaszkę złota o grubości pięcio milionowej części milimetra, to słusznie zupełnie […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 19

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Więc dlaczego czytamy czasami że gdzieś fale wyrzuciły na brzeg jakiś przedmiot. Otóż jest to nieścisłość wyrażenia, bo gdyby wiatru, który właściwie porusza przedmioty wolno płynące na powierzchni wód, nie było, przedmiot taki nie poruszyłby się naprzód i tańczyłby w razie wzburzenia wody na jednym miejscu w nieskończoność. Widzimy z tego przykładu jasno, że cząstki […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 9

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jakie jest działanie telefonu w połączeniu z mikrofonem? Z chwilą gdy do mikrofonu mówimy blaszka zaczyna drżeć i przez zbliżanie się lub oddalanie się jej cd płytki węglowej maleje lub wzrasta opór, a tym samym wzrasta lub maleje natężenie prądu. Jeżeli tym samym obwodzie elektrycznym jest załączony i telefon, wówczas zmiany natężenia prądu, płynącego przez […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 13

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
A może protylem jest eter? Eter, który wypełnia wszystko. Hipoteza o jego istnieniu powstała dopiero niedawno. Podstawę do postawienia tej, wiele zjawisk tłumaczącej teorii, daty, dają ostatnie dociekania naukowe przedsiębrane nad istotą światła. Dawniej sądzono (tak zwana teoria emisyjna światła), że światło stanowią drobne pyłki, które odrywając się od jasnych przedmiotów i wpadając w nasze […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 18

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeżeli przyjrzymy się modelowi, w którym Maxwell dla lepszego zobrazowania swojej teorii użył kulek gumowych zawieszonych na sprężynach, zaobserwujemy, że cząstki (elektrony) w drucie (tj. w obwodzie wtórnym) poruszać się będą w kierunku przeciwnym niż w obwodzie pierwotnym i tak się w rzeczywistości rzecz przedstawia, i łatwo to można sprawdzić za pomocą igiełki magnetycznej, jak […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 16

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeżeli końce drutu, przez który przepływa prąd przełożymy w ten sposób, że koniec drutu znajdzie się na płytce, a koniec drutu znajdzie się na płytce, to zauważymy, że stopień rozgrzania cienkiego drucika, będzie ten sam, natomiast miedź z płynu w którym są pogrążone obie metalowe płytki, będzie się osadzała nie na płytce, jak dotychczas lecz […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 5

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Niedawno wybudowana nadawcza stacja broadcastingowa w Warszawie, która nie ma nic wspólnego z olbrzymią dawniej wybudowaną stacją radiotelegraficzną pod Warszawą), przyczyniła się i w dalszym ciągu daje impuls do zainteresowania się tym wynalazkiem w szerokich kołach społeczeństwa, dzięki okoliczności, że koncerty, wykłady, odczyty etc, przez nią nadawane mogą być słuchane w kraju za pomocą tanich […]

wycinka drzew Konstancin

Wynalazek radiotelegrafu cz. 20

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
W przekroju przedstawiałaby się ona nam jako linia falista. Linia tego przekroju zawiera kilka fal. Całą falę oznacza nam odległość dwu punktów w tej samej pozycji czyli fazie się znajdujących, którą oznaczamy zwykle literą l, i odległość ta nazywa się długością fali. Wysokość zaś, na jaką podnosi się cząstka wody tj. aż na grzbiet fali […]

wycinka drzew Konstancin

wycinka drzew Konstancin

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów