Sauny na podczerwień Poznań Archive

Wynalazek radiotelegrafu cz. 10

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Za pomocą bardzo nikłych prądów elektrycznych możemy w zwykłym telefonie, a więc gdy między mówiącym i słuchającym istnieje przewodnik w postaci drutu metalowego) przenosić dźwięki na bardzo znaczne odległości. Koniecznym jednakże warunkiem w takim wypadku jest materialny przewodnik – drut. Lecz w radiotelefonii przewodnik materialny nie istnieje. Jest nim nieuchwytna substancja eter, za pomocą której […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 6

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeśli ktokolwiek słuchając w teatrze łub sali koncertowej muzyki marzył o tern, aby mógł posłuchać opery lub koncertu sam jeden, aby jemu tylko grali wirtuozi i śpiewali wielcy śpiewacy, ma tu jedyną sposobność do tego. Tutaj odbywa się koncert bez publiczności. Lecz koncertu tego może słuchać nie tysiąc, dwa tysiące, czy pięć tysięcy osób, to […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 12

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Ta idea Rutheforda stanowi obecnie podstawę nowoczesnej fizyki atomistycznej i dzięki niej uzyskano wytłumaczenie wielu zjawisk dotychczas niezrozumiałych. Według tej teorii najmniejsza ilość elektryczna dotychczas zaobserwowana ma wielkość atomu ,wodoru, dając w ten sposób podstawę do hipotezy, że i inne atomy składają się z takich jąder wodoru i elektronów. Więc zaczęto szukać jakiegoś wspólnego pierwiastka. […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 13

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
A może protylem jest eter? Eter, który wypełnia wszystko. Hipoteza o jego istnieniu powstała dopiero niedawno. Podstawę do postawienia tej, wiele zjawisk tłumaczącej teorii, daty, dają ostatnie dociekania naukowe przedsiębrane nad istotą światła. Dawniej sądzono (tak zwana teoria emisyjna światła), że światło stanowią drobne pyłki, które odrywając się od jasnych przedmiotów i wpadając w nasze […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 2

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Myliłby się, kto by sądził, że zainteresowanie, jakie ten cudowny wynalazek w całym świecie obudził ma coś wspólnego z modą. Podstawy radiotechniki sięgają tak głęboko w dziedzinę najnowszych odkryć związanych z poznaniem budowy i istoty materii, są tak organicznie związane z naukowymi dociekaniami na tym polu, że „zabawka” ta jest czystą nauką, nauką, która roznamiętnia […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 5

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Niedawno wybudowana nadawcza stacja broadcastingowa w Warszawie, która nie ma nic wspólnego z olbrzymią dawniej wybudowaną stacją radiotelegraficzną pod Warszawą), przyczyniła się i w dalszym ciągu daje impuls do zainteresowania się tym wynalazkiem w szerokich kołach społeczeństwa, dzięki okoliczności, że koncerty, wykłady, odczyty etc, przez nią nadawane mogą być słuchane w kraju za pomocą tanich […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 17

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Drut, jest przewodnikiem przez który przepływa, prąd. Prąd, jak to wiemy, jest niczym innym jak masowym biegiem tych najmniejszych cząsteczek obarczonych ładunkiem elektryczności które nazywamy elektronami. Lecz takimi samymi elektronami jest wypełnione powietrze, a więc i przestrzeń dzieląca drut, od drugiego przewodnika. Otóż z powodu posuwania się elektronów w przewodniku w kierunku strzałki, sąsiedni elektron, […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 14

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Gdyśmy się dowiedzieli już o tych niezmiernie drobnych cząstkach, które się nazywają elektronami, i z których zbudowana Jest niejako elektryczność, łatwiej nam będzie zrozumieć doświadczenia z tej dziedziny, tym bardziej – jasno z tego wynika – że elektryczności jako takiej wytwarzać nie potrzebujemy. Znajduje się bowiem ona w obfitości we wszystkich ciałach i, jak to […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 8

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Wskutek tego nacisk, jaki wywiera membrana na te ziarnka, zmienia się stosownie do tego, z jaką siłą padają na nią fale głosowe. Pod naciskiem fali głosowej ściskają się cne i ułatwiają przewodzenie prądu, z chwilą zaś gdy membrana drga wolniej, stawiają one prądowi większy opór. Ruch falisty membrany w wyniku swoim powoduje więc odpowiednie natężenie […]

Sauny na podczerwień Poznań

Wynalazek radiotelegrafu cz. 15

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Do napełnionego, np. rozczynem witriolu miedzi, słoju włóżmy dwie płyty metalowe i połączmy je drutem. Maszyna elektryczna gotowa! Trochę większa niż ta, którąśmy mieli przed chwilą na języku, ale na tych samych podstawach zbudowana. Jak się przekonamy czy prąd w niej wznieciliśmy? Bardzo łatwo i to w niejeden sposób. Jeżeli w obwodzie zrobimy przerwę i […]

Sauny na podczerwień Poznań

Sauny na podczerwień Poznań

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów