krawędziarki do blachy Archive

Wynalazek radiotelegrafu cz. 7

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Sąsiednia ubikacja, do której przechodzą druty od mikrofonu jest niejako centralą nerwów całej stacji. Szereg przyrządów, całe zwoje i sploty najrozmaitszych drutów w niej się znajdujących, czynią wrażenie czegoś skomplikowanego, niezrozumiałego. Ubikacja ta służy do wzmacniania głosów, które chwyta mikrofon. Stąd drutami telefonicznymi przewodzi się je do samej stacji nadawczej, z której wtłacza się je […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 19

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Więc dlaczego czytamy czasami że gdzieś fale wyrzuciły na brzeg jakiś przedmiot. Otóż jest to nieścisłość wyrażenia, bo gdyby wiatru, który właściwie porusza przedmioty wolno płynące na powierzchni wód, nie było, przedmiot taki nie poruszyłby się naprzód i tańczyłby w razie wzburzenia wody na jednym miejscu w nieskończoność. Widzimy z tego przykładu jasno, że cząstki […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 16

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeżeli końce drutu, przez który przepływa prąd przełożymy w ten sposób, że koniec drutu znajdzie się na płytce, a koniec drutu znajdzie się na płytce, to zauważymy, że stopień rozgrzania cienkiego drucika, będzie ten sam, natomiast miedź z płynu w którym są pogrążone obie metalowe płytki, będzie się osadzała nie na płytce, jak dotychczas lecz […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 17

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Drut, jest przewodnikiem przez który przepływa, prąd. Prąd, jak to wiemy, jest niczym innym jak masowym biegiem tych najmniejszych cząsteczek obarczonych ładunkiem elektryczności które nazywamy elektronami. Lecz takimi samymi elektronami jest wypełnione powietrze, a więc i przestrzeń dzieląca drut, od drugiego przewodnika. Otóż z powodu posuwania się elektronów w przewodniku w kierunku strzałki, sąsiedni elektron, […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 20

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
W przekroju przedstawiałaby się ona nam jako linia falista. Linia tego przekroju zawiera kilka fal. Całą falę oznacza nam odległość dwu punktów w tej samej pozycji czyli fazie się znajdujących, którą oznaczamy zwykle literą l, i odległość ta nazywa się długością fali. Wysokość zaś, na jaką podnosi się cząstka wody tj. aż na grzbiet fali […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 8

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Wskutek tego nacisk, jaki wywiera membrana na te ziarnka, zmienia się stosownie do tego, z jaką siłą padają na nią fale głosowe. Pod naciskiem fali głosowej ściskają się cne i ułatwiają przewodzenie prądu, z chwilą zaś gdy membrana drga wolniej, stawiają one prądowi większy opór. Ruch falisty membrany w wyniku swoim powoduje więc odpowiednie natężenie […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 14

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Gdyśmy się dowiedzieli już o tych niezmiernie drobnych cząstkach, które się nazywają elektronami, i z których zbudowana Jest niejako elektryczność, łatwiej nam będzie zrozumieć doświadczenia z tej dziedziny, tym bardziej – jasno z tego wynika – że elektryczności jako takiej wytwarzać nie potrzebujemy. Znajduje się bowiem ona w obfitości we wszystkich ciałach i, jak to […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 13

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
A może protylem jest eter? Eter, który wypełnia wszystko. Hipoteza o jego istnieniu powstała dopiero niedawno. Podstawę do postawienia tej, wiele zjawisk tłumaczącej teorii, daty, dają ostatnie dociekania naukowe przedsiębrane nad istotą światła. Dawniej sądzono (tak zwana teoria emisyjna światła), że światło stanowią drobne pyłki, które odrywając się od jasnych przedmiotów i wpadając w nasze […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 10

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Za pomocą bardzo nikłych prądów elektrycznych możemy w zwykłym telefonie, a więc gdy między mówiącym i słuchającym istnieje przewodnik w postaci drutu metalowego) przenosić dźwięki na bardzo znaczne odległości. Koniecznym jednakże warunkiem w takim wypadku jest materialny przewodnik – drut. Lecz w radiotelefonii przewodnik materialny nie istnieje. Jest nim nieuchwytna substancja eter, za pomocą której […]

krawędziarki do blachy

Wynalazek radiotelegrafu cz. 6

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeśli ktokolwiek słuchając w teatrze łub sali koncertowej muzyki marzył o tern, aby mógł posłuchać opery lub koncertu sam jeden, aby jemu tylko grali wirtuozi i śpiewali wielcy śpiewacy, ma tu jedyną sposobność do tego. Tutaj odbywa się koncert bez publiczności. Lecz koncertu tego może słuchać nie tysiąc, dwa tysiące, czy pięć tysięcy osób, to […]

krawędziarki do blachy

krawędziarki do blachy

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów