Flagi reklamowe Warszawa Archive

Wynalazek radiotelegrafu cz. 4

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Najliberalniejsza ustawa radiotelegraficzna istnieje, jak łatwo się tego można domyśleć, w Stanach Zjednoczonych Ameryki płn. Twórcą je, był znany z swojej działalności w Polsce, Herbert Hoover. Nie przewiduje ona żadnych ograniczeń ani przywilejów ani dla radioamatorów ani dla przemysłu radiotechnicznego. Broadcasting  jest tam zupełnie bezpłatny. W wyniku tego nastąpił tak niebywały rozwój, w tej dziedzinie, […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 8

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Wskutek tego nacisk, jaki wywiera membrana na te ziarnka, zmienia się stosownie do tego, z jaką siłą padają na nią fale głosowe. Pod naciskiem fali głosowej ściskają się cne i ułatwiają przewodzenie prądu, z chwilą zaś gdy membrana drga wolniej, stawiają one prądowi większy opór. Ruch falisty membrany w wyniku swoim powoduje więc odpowiednie natężenie […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 7

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Sąsiednia ubikacja, do której przechodzą druty od mikrofonu jest niejako centralą nerwów całej stacji. Szereg przyrządów, całe zwoje i sploty najrozmaitszych drutów w niej się znajdujących, czynią wrażenie czegoś skomplikowanego, niezrozumiałego. Ubikacja ta służy do wzmacniania głosów, które chwyta mikrofon. Stąd drutami telefonicznymi przewodzi się je do samej stacji nadawczej, z której wtłacza się je […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 5

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Niedawno wybudowana nadawcza stacja broadcastingowa w Warszawie, która nie ma nic wspólnego z olbrzymią dawniej wybudowaną stacją radiotelegraficzną pod Warszawą), przyczyniła się i w dalszym ciągu daje impuls do zainteresowania się tym wynalazkiem w szerokich kołach społeczeństwa, dzięki okoliczności, że koncerty, wykłady, odczyty etc, przez nią nadawane mogą być słuchane w kraju za pomocą tanich […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 1

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Wynalazek radiotelegrafu, który od trzydziestu lat swego istnienia, znaczy swój zwycięski pochód poprzez życie cywilizowanych narodów coraz to bardziej olśniewającemu umysł ludzki zdobyczami, dzięki zastosowaniu go w ostatnich czasach do przenoszenia głosów na odległość obudził niebywałe i z niczym nie dające się porównać zainteresowanie w całym świecie. Na zachodzie zwłaszcza, powołuje on do życia setki […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 2

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Myliłby się, kto by sądził, że zainteresowanie, jakie ten cudowny wynalazek w całym świecie obudził ma coś wspólnego z modą. Podstawy radiotechniki sięgają tak głęboko w dziedzinę najnowszych odkryć związanych z poznaniem budowy i istoty materii, są tak organicznie związane z naukowymi dociekaniami na tym polu, że „zabawka” ta jest czystą nauką, nauką, która roznamiętnia […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 10

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Za pomocą bardzo nikłych prądów elektrycznych możemy w zwykłym telefonie, a więc gdy między mówiącym i słuchającym istnieje przewodnik w postaci drutu metalowego) przenosić dźwięki na bardzo znaczne odległości. Koniecznym jednakże warunkiem w takim wypadku jest materialny przewodnik – drut. Lecz w radiotelefonii przewodnik materialny nie istnieje. Jest nim nieuchwytna substancja eter, za pomocą której […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 6

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeśli ktokolwiek słuchając w teatrze łub sali koncertowej muzyki marzył o tern, aby mógł posłuchać opery lub koncertu sam jeden, aby jemu tylko grali wirtuozi i śpiewali wielcy śpiewacy, ma tu jedyną sposobność do tego. Tutaj odbywa się koncert bez publiczności. Lecz koncertu tego może słuchać nie tysiąc, dwa tysiące, czy pięć tysięcy osób, to […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 3

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
W ten właśnie polega ten nimb tajemniczości, jakim otacza się ten przełomowy w życiu ludzkości wynalazek, w tern właśnie leży jądro coraz to większego zainteresowania, jakie on ogólnie budzi. I tutaj leży przyczyna niebywałego wprost w historii ludzkości zjawiska: ten wynalazek, dla którego nie istnieją nie tylko granice polityczne zbiorowisk społecznych, lecz nawet przeszkody w […]

Flagi reklamowe Warszawa

Wynalazek radiotelegrafu cz. 9

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jakie jest działanie telefonu w połączeniu z mikrofonem? Z chwilą gdy do mikrofonu mówimy blaszka zaczyna drżeć i przez zbliżanie się lub oddalanie się jej cd płytki węglowej maleje lub wzrasta opór, a tym samym wzrasta lub maleje natężenie prądu. Jeżeli tym samym obwodzie elektrycznym jest załączony i telefon, wówczas zmiany natężenia prądu, płynącego przez […]

Flagi reklamowe Warszawa

Flagi reklamowe Warszawa

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów