Author Archive

Wynalazek radiotelegrafu cz. 20

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
W przekroju przedstawiałaby się ona nam jako linia falista. Linia tego przekroju zawiera kilka fal. Całą falę oznacza nam odległość dwu punktów w tej samej pozycji czyli fazie się znajdujących, którą oznaczamy zwykle literą l, i odległość ta nazywa się długością fali. Wysokość zaś, na jaką podnosi się cząstka wody tj. aż na grzbiet fali […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 19

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Więc dlaczego czytamy czasami że gdzieś fale wyrzuciły na brzeg jakiś przedmiot. Otóż jest to nieścisłość wyrażenia, bo gdyby wiatru, który właściwie porusza przedmioty wolno płynące na powierzchni wód, nie było, przedmiot taki nie poruszyłby się naprzód i tańczyłby w razie wzburzenia wody na jednym miejscu w nieskończoność. Widzimy z tego przykładu jasno, że cząstki […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 18

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeżeli przyjrzymy się modelowi, w którym Maxwell dla lepszego zobrazowania swojej teorii użył kulek gumowych zawieszonych na sprężynach, zaobserwujemy, że cząstki (elektrony) w drucie (tj. w obwodzie wtórnym) poruszać się będą w kierunku przeciwnym niż w obwodzie pierwotnym i tak się w rzeczywistości rzecz przedstawia, i łatwo to można sprawdzić za pomocą igiełki magnetycznej, jak […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 17

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Drut, jest przewodnikiem przez który przepływa, prąd. Prąd, jak to wiemy, jest niczym innym jak masowym biegiem tych najmniejszych cząsteczek obarczonych ładunkiem elektryczności które nazywamy elektronami. Lecz takimi samymi elektronami jest wypełnione powietrze, a więc i przestrzeń dzieląca drut, od drugiego przewodnika. Otóż z powodu posuwania się elektronów w przewodniku w kierunku strzałki, sąsiedni elektron, […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 16

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Jeżeli końce drutu, przez który przepływa prąd przełożymy w ten sposób, że koniec drutu znajdzie się na płytce, a koniec drutu znajdzie się na płytce, to zauważymy, że stopień rozgrzania cienkiego drucika, będzie ten sam, natomiast miedź z płynu w którym są pogrążone obie metalowe płytki, będzie się osadzała nie na płytce, jak dotychczas lecz […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 15

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Do napełnionego, np. rozczynem witriolu miedzi, słoju włóżmy dwie płyty metalowe i połączmy je drutem. Maszyna elektryczna gotowa! Trochę większa niż ta, którąśmy mieli przed chwilą na języku, ale na tych samych podstawach zbudowana. Jak się przekonamy czy prąd w niej wznieciliśmy? Bardzo łatwo i to w niejeden sposób. Jeżeli w obwodzie zrobimy przerwę i […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 14

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Gdyśmy się dowiedzieli już o tych niezmiernie drobnych cząstkach, które się nazywają elektronami, i z których zbudowana Jest niejako elektryczność, łatwiej nam będzie zrozumieć doświadczenia z tej dziedziny, tym bardziej – jasno z tego wynika – że elektryczności jako takiej wytwarzać nie potrzebujemy. Znajduje się bowiem ona w obfitości we wszystkich ciałach i, jak to […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 13

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
A może protylem jest eter? Eter, który wypełnia wszystko. Hipoteza o jego istnieniu powstała dopiero niedawno. Podstawę do postawienia tej, wiele zjawisk tłumaczącej teorii, daty, dają ostatnie dociekania naukowe przedsiębrane nad istotą światła. Dawniej sądzono (tak zwana teoria emisyjna światła), że światło stanowią drobne pyłki, które odrywając się od jasnych przedmiotów i wpadając w nasze […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 12

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Ta idea Rutheforda stanowi obecnie podstawę nowoczesnej fizyki atomistycznej i dzięki niej uzyskano wytłumaczenie wielu zjawisk dotychczas niezrozumiałych. Według tej teorii najmniejsza ilość elektryczna dotychczas zaobserwowana ma wielkość atomu ,wodoru, dając w ten sposób podstawę do hipotezy, że i inne atomy składają się z takich jąder wodoru i elektronów. Więc zaczęto szukać jakiegoś wspólnego pierwiastka. […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 11

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Wiedzieliśmy, że pierwiastki jak np. miedź, siarka, etc, składają się z tych niedających się już więcej podzielić cząstek. Dzisiaj już wiemy, że atomy nie są to ostatecznie niepodzielne cząsteczki. Nauki ścisłe, chemia, spektroskopia, stwierdzają to w sposób jasny i niezbity. Jeśli Faraday zdołał otrzymać blaszkę złota o grubości pięcio milionowej części milimetra, to słusznie zupełnie […]