Wynalazek radiotelegrafu cz. 40

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
W każdym razie nie zaleca się konstruować większych kondensatorów jak o 1000 cm. pojemności, gdyż w przeciwnym razie precyzyjne zastosowanie jego napotyka na bardzo poważne trudności. Przez łączenie kondensatorów w baterie możemy uzyskiwać rozmaite ilości pojemności elektrycznej. Zależy to od sposobu ich łączenia, które może być 1) równoległy t. z. wszystkie np. lewe okładki z […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 39

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Bardziej jest używanym kondensator o zmiennej pojemności, czyli jak się powszechnie nazywa obrotowy. Składa się on z ułożonych na wspólnej osi płytek metalowych półkolistego kształtu z których jedne (na przemian) są stale utwierdzone, drugie zaś obracalne, tworząc w ten sposób dwa układy, między sobą nie jako zazębione, którymi za pomocą gałki możemy regulować jego pojemność. […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 38

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Obserwować to będziemy mogli na galwanometrze, Zachowanie się więc tego układu płyt tej niejako przeszkody dla prądu będzie elastycznej błony, którą byśmy umieścili w środku rury sikawki ogrodowej, Pod naciskiem prądu ładunek w układzie tych dwu płyt będzie się wahał tu i z powrotem podobnie jak elastyczna przegroda w wspomnianej rurze naszej sikawki pod. naciskiem […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 37

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Radiotechnik, aby móc dowolnie zmieniać samoindukcję używa wariometru. Jest to przyrząd składający się z stałej cewki A w której wnętrzu znajduje się druga ruchoma B. Obie cewki są ułożone zwojami jedna za drugą. Jeżeli ruchomą cewkę nastawimy za pomocą gałki w ten sposób, że zwoje ich będą biec w przeciwnych sobie kierunkach, to samoindukcje zniosą […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 36

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Oprócz tego zjawiska wzbudzenia czyli indukcji, która powstaje w obwodzie elektrycznym z chwilą, gdy w jego pobliżu wytworzą się lin je sił pola magnetycznego, bardzo ważną w radiotechnice właściwością przewodników elektrycznych jest samowzbudzenie czyli samoindukcja, polegająca na tern, że w chwili przerwania prądu tworzy się (nie tylko w przewodnikach sąsiednich) pewna elektromotoryczna siła w samym […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 35

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Lecz odwrotnie gdy jakąś rurkę z tektury owiniemy drutem izolowanym i w nią wetkniemy szybko sztabkę magnesu, spostrzeżemy, że w drucie płynie prąd elektryczny, o czym łatwo możemy się przekonać przez połączenie końców tego drutu z galwanonietrem. Prąd ten jest prądem wzbudzonym czyli indukowanym, Lecz gdy magnes pozostawimy w tej rurce, prąd zmaleje i zniknie […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 34

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Aby sobie to unaocznić, przedstawia się prąd zmienny graficznie w ten sposób, że po obu stronach linii prostej, poziomo narysowanej, przedstawiającej czas, wykreślamy krzywą falistą i jej części: górną nazywamy prądem zamknięcia a dolną prądem otwarcia. Najważniejszą więc rzeczą byłoby wytwarzanie pierwotnego prądu zmiennego, to jest zbudowanie takiego przyrządu, który by pozwalał na jak najszybsze […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 33

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Aby zrozumieć na jakiem zjawisku polegają wahania prądu zmiennego, to jest jego istota, wróćmy na chwilę do naszego modelu z elektronami. Otóż z chwilą przerwania prądu w przewodniku Di elektrony w powietrzu podobnie jak nieszczepione z sobą wagony pchane przez lokomotywę, która nagle staje, toczą się dalej. Wskutek tego elektron T po drugiej stronie przewodnika […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 32

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
I podobnie jak w mechanice mogą być sprzężenia więcej lub mniej ścisłe, tak samo i w zjawiskach elektrycznych rozróżniamy sprzężenia luźne, indukcyjne, gdzie jeden obwód działa na drugi przez indukcję, a więc przez przestrzeń, w której rozchodzą się fale elektromagnetyczne, sprzężenia stałe, (galwaniczne) za pomocą przewodnika np. cewki, w której część zwojów jest wspólna, lub […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 31

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
I znowu sięgnijmy do przykładów prostych, omal z codziennego życia zaczerpniętych. Dla łatwiejszego zrozumienia tego zjawiska, wróćmy do pierwszego doświadczenia. Gdy w doświadczeniu-z wahadłami, zrobimy zmianę polegającą na tern, że przesuniemy jedno z nich tak, aby jeden punkt zaczepu wahadła znajdował się w obrębie zawieszenia drugiego, spostrzeżemy, że współruch w drugim wahadle nastąpi bardzo szybko, […]