Stosowanie lamp katodowych

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Siatkę więc możemy uważać jako relais i w tym wypadku porównajmy ją do kurka w wodociągu, który odkręcony przez użycie bardzo małej siły, daje nam mocny strumień wody. Lecz lampka katodowa, w swych nieocenionych usługach w radiotechnice, nie ogranicza się do chwytania i przepuszczania prądu jako relais, ona daje nam możność wzmacniania a nawet wytwarzania […]

Lampa katodowa

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Lampka katodowa, która w iskrowej telegrafii i telefonii służy do chwytania fal, do wzmacniania, wysyłania i do innych ubocznych celów, jest niczym innym, jak zwykłą żarówką, z której wypompowano pod wielkim ciśnieniem powietrze i w którą wtopiono osobno dwa druty tz. elektrody w ten sposób, że wchodzą końcami swoimi do wnętrza żarówki, lecz nie stykają […]

Fale elektromagnetyczne

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Lecz cóż by za znaczenie miały fale elektromagnetyczne, gdyby tworzyły tylko pewne okresy, gasnąc i znikając, jak dźwięk struny mocno szarpniętej, który rozchodzi się w powietrzu, trwa jakiś czas i ginie. Fale elektromagnetyczne, które dotychczas udało się uzyskać, miały właśnie ten charakter. Dlatego też nazwano je gasnącymi. Lecz gdy po strunie ciągniemy choćby z wolna […]

Rozwój radiotelegrafii

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Koherer lub fryter Branly‘ego był pierwszym z zastosowaniem w radiotechnice przyrządem, który odbierał fale elektromagnetyczne. Przez udoskonalenie jego osiągnięto pierwsze rzeczywiste wyniki w wysyłce znaków na odległość. Lecz mimo wszystko, próby te były tylko czysto naukowymi doświadczeniami. Dopiero Guilelmo Marconi, 20-letni student uniwersytetu, uczeń prof, Righi‘ego, który także na polu radiotelegrafii położył wielkie zasługi, potrafił […]

Radiotechnika

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Człowiek jest jednak bardzo wymagający. Sygnalizacja świetlna, chociaż światło biegnie z zawrotną szybkością 300.000 km. na sekundę, była dlań pod wieloma względami bardzo niewygodna. Użył więc iskry elektrycznej, której kazał biec po przewodnikach drutowych. Lecz i to wydało mu się niepraktyczne, bo aby zakładać linie telegraficzne poprzez wielkie przestrzenie zajęte przez lasy, trzeba je było […]

Telegrafia

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf Brak komentarzy
Teraz, skorośmy się zapoznali z istotą prądu elektrycznego, jego rodzajami, jak również maszynami, które go wytwarzać mogą, począwszy od tak nieskomplikowanej jak dwa kawałki różnych metali, którymi przez dotknięcie naszego języka wytworzyliśmy tok elektronów tj. prąd elektryczny, aż do dynamomaszyny i wirnika (generatora), które to wiadomości są nam koniecznie potrzebne dla zrozumienia podstaw radiotechniki, pomyślmy […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 40

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
W każdym razie nie zaleca się konstruować większych kondensatorów jak o 1000 cm. pojemności, gdyż w przeciwnym razie precyzyjne zastosowanie jego napotyka na bardzo poważne trudności. Przez łączenie kondensatorów w baterie możemy uzyskiwać rozmaite ilości pojemności elektrycznej. Zależy to od sposobu ich łączenia, które może być 1) równoległy t. z. wszystkie np. lewe okładki z […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 39

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Bardziej jest używanym kondensator o zmiennej pojemności, czyli jak się powszechnie nazywa obrotowy. Składa się on z ułożonych na wspólnej osi płytek metalowych półkolistego kształtu z których jedne (na przemian) są stale utwierdzone, drugie zaś obracalne, tworząc w ten sposób dwa układy, między sobą nie jako zazębione, którymi za pomocą gałki możemy regulować jego pojemność. […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 38

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Obserwować to będziemy mogli na galwanometrze, Zachowanie się więc tego układu płyt tej niejako przeszkody dla prądu będzie elastycznej błony, którą byśmy umieścili w środku rury sikawki ogrodowej, Pod naciskiem prądu ładunek w układzie tych dwu płyt będzie się wahał tu i z powrotem podobnie jak elastyczna przegroda w wspomnianej rurze naszej sikawki pod. naciskiem […]

Wynalazek radiotelegrafu cz. 37

Autor: | Kategoria: Radiotelegraf 1 Comment
Radiotechnik, aby móc dowolnie zmieniać samoindukcję używa wariometru. Jest to przyrząd składający się z stałej cewki A w której wnętrzu znajduje się druga ruchoma B. Obie cewki są ułożone zwojami jedna za drugą. Jeżeli ruchomą cewkę nastawimy za pomocą gałki w ten sposób, że zwoje ich będą biec w przeciwnych sobie kierunkach, to samoindukcje zniosą […]